+385-1-4636-930

Proizvodi

Pardusova su rješenja robusna, prilagodljiva i skalabilna – dolaze s bogatim skupom funkcionalnosti koje omogućuju brzu implementaciju, osiguravaju ispunjenje sadašnjih i budućih poslovnih ciljeva te zadovoljenje regulatornih zahtjeva. Zahvaljujući arhitekturi i primjenjenim tehnologijama Pardusova rješenja mogu se instalirati bilo na opremi klijenta ili mogu biti stavljena na raspolaganje iz cloud okoline. Implementacijom informacijskih sustava u oblaku” smanjuju se početni troškovi implementacije, značajno smanjuju troškovi održavanje infrastrukture, a istovremeno se dobiva siguran i pouzdan sustav koji raste s potrebama.

eQMS::LIMS

Primjenom ovog LIMS sustava uspostavlja se potpuni nadzor nad postupcima kontrole sigurnosti i kvalitete proizvoda, sirovina, postupaka nabave, proizvodnih procesa i okolišnih pokazatelja. eQMS::LIMS omogućuje uspostavu i provođenje dokazive sljedivosti osiguravajući tako održavanje usklađenosti sa zakonskim propisima i usvojenim standardima te na taj način znatno olakšava implementaciju i svakodnevno provođenje regulatornih zahtjeva. Ovaj suvremeni LIMS sustav svojim se funkcionalnostima proteže izvan laboratorija, osobito u području upravljanja kvalitetom, omogućujući sustavno praćenje i nadzor nad svim resursima te audit svih poslovnih cjelina. Više o ovom proizvodu možete pročitati na web stranicama www.lims.hr.

eQMS::DNA

eQMS::DNA je softversko rješenje za održavanje i pretragu baze humanih DNK profila. eQMS::DNA podržava konfigurabilni broj lokusa, omogućuje rad s više uzoraka po osobi te više profila po uzorku, a DNK bazu moguće je pretraživati i po profilu dobivenom iz uzoraka koji sadrže materijal više donora (tzv. “mixed stain“). eQMS::DNA podržava rad s profilima temeljenim na CODIS Core STR Loci markerima i sukladan je s FDA preporukama 21 CFR Part 11. Ovaj sustav svoju primjenu, osim u humanoj DNK forenzici, pronalazi i u prehrambenoj industriji kao pouzdan alat za utvrđivanja vjerodostojnosti istaknutih deklaracija i osiguranje dokazive sljedivosti. Pardusova DNK baza podataka neprestano se unaprijeđuje i usklađuje s ENFSI DNA Workgroup preporukama.Više detalja o eQMS::DNA rješenju možete pronaći u brošuri.

eQMS::PL

eQMS::PL informacijski je sustav za upravljanje kvalitetom privatnih robnih marki (private label quality management). eQMS::PL pokriva sve procese od ispitivanja tržišta, preko razvoja novog proizvoda do njegova uvođenja na police trgovine kao robne marke trgovca. Sustav podržava kreiranje godišnjih planova redovite kontrole kao i praćenje izvršenja plana, a također su podržani i postupci izvanrednih kontrola i unaprjeđenja proizvoda. eQMS::PL omogućuje trenutni i povijesni uvid u kvalitetu i pozicioniranje vlastitih robnih marki u odnosu na proizvode drugih trgovaca i brand proizvode.

Uporabom eQMS::PL sustava trgovački lanac odmah dobiva odgovore na pitanja kao što su – koliko je puta neki proizvod unaprijeđen, koje su osobine proizvoda zadovoljavajuće, a koje treba unaprijediti, tko su potencijalni dobavljači proizvoda robne marke, kako je proizvod pozicioniran prema konkurenciji u određenoj skupini proizvoda, kako su pozicionirane skupine proizvoda u odnosu na konkurenciju itd.

Povezivanjem s drugim informcijskim sustavima kao što je Pardusov LIMS sustav – eQMS::LIMS – osobe zadužene za provođenje politike kvalitete stječu potpuni nadzor nad postupcima upravljanja kvalitetom te cjeloviti uvid ne samo u parametre kvalitete već i sigurnosti proizvoda.

eQMS::HYGIA

eQMS::Hygia je inovativno rješenje za podršku nadzora prodajne mreže. Osnovne namjene sustava eQMS::Hygia su planiranje higijenskih kontrola prodajnih i skladišnih objekata te prikupljanje i analiza rezultata kontrola dobivenih od strane laboratorija koji ih obavljaju. Aplikacija omogućava upis i pregled više vrsta podataka potrebnih za poslovne procese planiranja, evidenciju i analize podataka o higijenskim kontrolama. Više detalja o eQMS::Hygia rješenju možete pronaći u brošuri.

Aplikacija omogućava upis i pregled više vrsta podataka potrebnih za poslovne procese planiranja, evidenciju i analize podataka o higijenskim kontrolama, kao što su: kontrole i ispitivanja, vrste analiza, vrste uzoraka, prodajna mjesta i skladišta, popis i detalji kontrole prodajnih mjesta, rezultati analize, ocjene ispravnosti, tipovi odjela, laboratoriji, godišnji planovi, korisnici programa.

Aplikaciju je moguće integrirati sa središnjim eQMS::LIMS informacijskim sustavom odnosno laboratorijem, te time dobiti potpuno automatizirano provođenje ocjenjivanja ispravnosti pojedinih uzoraka odnosno prodajnih mjesta gdje su uzorci izuzeti.

Sustav omogućava provođenje procedura sukladnih EU Regulativi 852/2004, te evidentiranje podataka i planiranje HACCP aktivnosti, uključujući nadzor, korektivne mjere, te kalibraciju u skladu s HACCP standardom.

Anivet2

Anivet2 je vodeće softversko rješenje namijenjeno veterinarskim ambulantama u Hrvatskoj, radi se SaaS (softver kao usluga) rješenju, koje omogućava brzu i jednostavnu, te za korisnike povoljnu aktivaciju i korištenje usluge. Softver trenutačno koristi preko 80 veterinarskim organizacija u Republici Hrvatskoj.

Anivet2 obuhvaća niz mogućnosti potrebnih za integrirano upravljanje veterinarskom ambulantom kao što su potpuno integrirano vođenje kartoteke životinja, povijesti bolesti pacijenta, ambulantnog dnevnika, skladišta, svih obveznih naredbenih mjera i evidencija, analitiku podataka, evidenciju zaposlenika i digitalnu knjižicu dokumenata, POS modul uz izdavanje fiskaliziranih računa, upravljanje terminima i kalendarom, automatsko slanje podataka o cijepljenju životinja na Lysascan, mobilni sustav za rad na terenu, integrirani e-recept sustav u veterinarskoj ljekarni, digitalnu zbirku dokumenta i drugo.

Od dodatnih funkcionalnosti vrijedi izdvojiti veterinarsku ljekarnu, modul velike prakse za vođenje evidencije i naredbene mjere za životinje na farmama s uključenim ginekološkim kartonom goveda s modulom za praćenje umjetnog osjemenjivanja te modul specijalističkih pregleda koji uključuje neurološki, stomatološki, oftalmološki, dermatološki, pregled krvi i mokraće.

Više o ovom proizvodu možete pročitati na web stranicama www.anivet2.com

Adresa društva

Marohnićeva 1/1
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4636-930
Fax: +385 1 6386-801
info@pardus.hr

Podaci o društvu

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080393253, OIB 64956905359
PDV broj HR64956905359
IBAN HR7923600001101506407
Temeljni kapital od 20.000 kn uplaćen je u cijelosti

Politika privatnosti| Uvjeti korištenja.